تازه ها - فهرستگان یکپارچه پژوهشی و آموزشی کشاورزی
صفحه آماده است.
کتاب
پایان نامه
مقاله
مجله
منابع دیجیتالی
دیداری شنیداری
سند
تازه های کتاب
 
کتاب
عنوان :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
Food chemistry /
Belitz, H.-D.(Hans-Dieter)
c1987.
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :
Latin Book
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
ویژه‌نامه بیست هفتمین دوره انتخاب و معرفی تولیدکنندگان برتر بخش کشاورزی کشور ۱۳۹۱
ایران. وزارت جهاد کشاورزی. سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
‭۱۳۹۱‬.
کتاب
عنوان :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
روشهای مشارکتی در جوامع روستایی
ویسی، هادی
‏‫، ۱۳۹۷.‬
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
‏‫آموزش مرحله به مرحله تولید گندم آبی‮
رحیمی‌ پطرودی، الیاس
‏‫، ۱۳۹۷.‮
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
اصول تولید گواهی بذر ( گندم و جو)
نقاش‌زاده، محمدرضا
‏‫‬‏۱۳۹۷.
کتاب
عنوان :
پدیدآور :
تاریخ نشر :
تولید و بسته‌بندی انواع مربا
طاهر‌قاسمی، مستانه
‏‫‬‏۱۳۹۷.
کتاب
عنوان :
تاریخ نشر :