رکورد قبلیرکورد بعدی

" کنترل و رفع آلودگی آبهای کشاورزی "


شماره شناسایی : 18874913
شماره مدرک : ۹۸-۱۲ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : یارقلی، بهمن
عنوان اصلي : کنترل و رفع آلودگی آبهای کشاورزی
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۲-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی