رکورد قبلیرکورد بعدی

" علوفه های کم آب بر "


شماره شناسایی : 18874912
شماره مدرک : ۹۸-۱۸ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : سالمی، حمیدرضا
عنوان اصلي : علوفه های کم آب بر
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۸-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی