رکورد قبلیرکورد بعدی

" اصول پرواربندی بره "


شماره شناسایی : 18874910
شماره مدرک : ۹۸-۱۹ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : پاپی، نادر
عنوان اصلي : اصول پرواربندی بره
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۹-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی