رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت کاهش ضایعات تولیدات باغی "


شماره شناسایی : 18874906
شماره مدرک : ۹۸-۲۰ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : فامیل مومن، رضا
عنوان اصلي : مدیریت کاهش ضایعات تولیدات باغی
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۲۰-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی