رکورد قبلیرکورد بعدی

" توسعه کشت دیم گیاهان دارویی زوفا "


شماره شناسایی : 18874905
شماره مدرک : ۹۸-۱۱ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : اسدی صنم، سمانه
عنوان اصلي : توسعه کشت دیم گیاهان دارویی زوفا
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱۱-۹۸ف مورخ ۲۱-۱۱-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی