رکورد قبلیرکورد بعدی

" کشت نشایی محصولات زراعی، روشی نوین برای کاهش مصرف آب "


شماره شناسایی : 18874902
شماره مدرک : ۹۸-۵ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : مختارپور، حسن
عنوان اصلي : کشت نشایی محصولات زراعی، روشی نوین برای کاهش مصرف آب
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۵-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی