رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما "


شماره شناسایی : 18874901
شماره مدرک : ۹۸-۱ف
شناسه افزوده : راه خدایی، اسماعیل
عنوان اصلي : مدیریت عارضه پژمردگی و خشکیدگی خوشه خرما
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۱-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی