رکورد قبلیرکورد بعدی

" نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری "


شماره شناسایی : 18874898
شماره مدرک : ۹۸-۲ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : افشار، هادی
عنوان اصلي : نگهداری و بهره برداری سامانه های نوین آبیاری
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۲-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی