رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت و کنترلعلفهای هرز سطح باغها "


شماره شناسایی : 18874897
شماره مدرک : ۹۸-۷ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : باقرانی، ناصر
عنوان اصلي : مدیریت و کنترلعلفهای هرز سطح باغها
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۹۸
فروست : شماره ثبت ۷-۹۸ف مورخ ۲۸-۱۰-۹۸
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی