رکورد قبلیرکورد بعدی

" احداث باغ دیم در بندسارها "


شماره شناسایی : 18874894
شماره مدرک : ۹۹-۲۳ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : توکلی، علیرضا
عنوان اصلي : احداث باغ دیم در بندسارها
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۹۹-۲۳ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی