رکورد قبلیرکورد بعدی

" آبیاری و تغذیه زیتون "


شماره شناسایی : 18874887
شماره مدرک : ۹۹-۱۶ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : طاهری، مهدی
عنوان اصلي : آبیاری و تغذیه زیتون
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۱۶-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی