رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت و عمل آوری زیتون "


شماره شناسایی : 18874885
شماره مدرک : ۹۹-۱۴ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : طاهری، مهدی
عنوان اصلي : مدیریت و عمل آوری زیتون
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت۱۴-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی