رکورد قبلیرکورد بعدی

" مراحل کاشت، داشت و برداشت نخود پاییزه در شرایط دیم "


شماره شناسایی : 18874884
شماره مدرک : ۹۹-۱۳ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : جهانگیری، عادل
عنوان اصلي : مراحل کاشت، داشت و برداشت نخود پاییزه در شرایط دیم
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت۱۳-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی