رکورد قبلیرکورد بعدی

" شناخت، کاربرد و تنظیمات کمباین جهت کاهش ضایعات قسمت دوم "


شماره شناسایی : 18874883
شماره مدرک : ۹۹-۱۲ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : یاوری، ایرج
عنوان اصلي : شناخت، کاربرد و تنظیمات کمباین جهت کاهش ضایعات قسمت دوم
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت۱۲-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی