رکورد قبلیرکورد بعدی

" مدیریت مزارع گل محمدی به منظور افزایش کمی و کیفی عملکرد "


شماره شناسایی : 18874881
شماره مدرک : ۹۹-۱۰ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : عبدی قاضی جهانی، اکبر
عنوان اصلي : مدیریت مزارع گل محمدی به منظور افزایش کمی و کیفی عملکرد
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۹۹
فروست : شماره ثبت ۱۰-۹۹ف مورخ ۲۵-۱۲-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی