رکورد قبلیرکورد بعدی

" افزایش محصول سیب زمینی بدون افزایش سطح زیر کشت و با کاهش مصرف آب "


شماره شناسایی : 18874877
شماره مدرک : ۹۹-۶ف
نام عام مواد : [گزارش نهایی -ویژه]
شناسه افزوده : حسن پناه کلور، داود
عنوان اصلي : افزایش محصول سیب زمینی بدون افزایش سطح زیر کشت و با کاهش مصرف آب
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
فروست : شماره ثبت ۶-۹۹ف مورخ ۲۰-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی