رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای ارزیابی کیفی علوفه یونجه "


شماره شناسایی : 18874863
شماره مدرک : ۴۱۴۰۱۶۴
نام عام مواد : [اپلیکیشن]
شناسه افزوده : منافی رائی، حسین
: افشار، سلمان
عنوان اصلي : راهنمای ارزیابی کیفی علوفه یونجه
نام نخستين پديدآور : حسین منافی رائی، سلمان افشار
صفحه شمار : ۱۵ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۴۱۴۰۱۶۴ مورخ ۱۰-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : به منظور قضاوت و ارزیابی علوفه یونجه با هدف استفاده در تغذیه دام این اپلیکیشن طراحی گردیده است . در طراحی این اپلیکیشن سعی شده از روش های مختلف ارزیابی علوفه بهره گرفته شود تا بهترین نتیجه برای قضاوت کننده و ارزیاب محقق گردد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی