رکورد قبلیرکورد بعدی

" مگس میوه زیتون "


شماره شناسایی : 18874859
شماره مدرک : ۹۹-۴ف
نام عام مواد : [فیلم]
شناسه افزوده : ‏‏ نوری، حسین
عنوان اصلي : مگس میوه زیتون
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
فروست : ۹۹-۴ف مورخ ۱۲-۳-۹۹۹۹-۴ف مورخ ۱۲-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی