رکورد قبلیرکورد بعدی

" آبیاری هوشمند در مزارع و باغها "


شماره شناسایی : 18874856
شماره مدرک : ۹۹-۱ف
نام عام مواد : [فیلم]
عنوان اصلي : آبیاری هوشمند در مزارع و باغها
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
فروست : ۹۹-۱ف مورخ۱۲-۳-۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی