رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن مدیریت تلفیقی کنترل آفات نخل خرما "


شماره شناسایی : 18874844
شماره مدرک : ۱۱۷-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن مدیریت تلفیقی کنترل آفات نخل خرما
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی