رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن تعیین گرفتگی قطره چکان بر اساس کیفیت آب آبیاری "


شماره شناسایی : 18874843
شماره مدرک : ۱۰۸-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن تعیین گرفتگی قطره چکان بر اساس کیفیت آب آبیاری
وضعیت انتشار : تهران: موسسه اموزش و ترویج کشاورزی، ۱۳۹۹
زبان اثر اصلي : فارسی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی