رکورد قبلیرکورد بعدی

" اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت نرسازی در ماهی تیلاپیا "


شماره شناسایی : 18874838
شماره مدرک : ۱۳۰-اپ
نام عام مواد : [اپلیكیشن ترویجی]
عنوان اصلي : اپلیکیشن محاسبات تغییر جنسیت نرسازی در ماهی تیلاپیا
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۰
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی