رکورد قبلیرکورد بعدی

" اطلس نقشه‌های طبقه‌بندی ساحل‌های استان مازندران بر اساس مواد متشکله "


شماره شناسایی : 18874813
شماره مدرک : ۶۱۹۷۸
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : غریب رضا، محمدرضا
: طباطبایی، محمود رضا
: رحمانی جوینانی، مهدی
: معصومی، حمیدرضا
عنوان اصلي : اطلس نقشه‌های طبقه‌بندی ساحل‌های استان مازندران بر اساس مواد متشکله
نام نخستين پديدآور : محمدرضا غریب رضا، محمود رضا طباطبایی، مهدی رحمانی جوینانی، حمیدرضا معصومی
صفحه شمار : ۵۸ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۸ مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی