رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانه ای در کشت های بدون خاک "


شماره شناسایی : 18874809
شماره مدرک : ۶۱۹۷۵
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : کریمی، ولی
: بیگلویی، محمد رضا
: کیادلیری، شهرام
عنوان اصلي : راهنمای تعیین نیاز آبی گیاهان گلخانه ای در کشت های بدون خاک
نام نخستين پديدآور : ولی کریمی، محمد رضا بیگلویی، شهرام کیادلیری
صفحه شمار : ۵۴ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات خاک و آب، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۵ مورخ ۰۸-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : اهیمت صرفه جویی آب در بخش کشاورزی ایران، یکی از راهکارهای حیاتی تولید محصولات کشاورزی است. هر راهکار یا روش تولیدی که بتواند منجر به صرفه جویی در مصرف آب باشد، می‌تواند بخشی از چالش کشاورزی ایران را بر طرف نماید. امروزه از کشت‌های کنترل شده یا کشت‌های گلخانه‌ای به روشی مطمئن در صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی نام می برند و سیاست گذاری دولت در راستای توسعه گلخانه‌ها در برنامه‌های پنجساله وزارت جهاد کشاورزی دنبال می‌شود. می دانیم که بافت‌های تمام موجودات زنده از آب تشکیل شده است که این اصل، مسئله رطوبت را برای گیاهان حیاتی می‌کند. در گیاهان گلخانه‌ای، به دلیل کنترلی بودن محیط رشد، می توان رطوبت گیاه را مدیریت کرد. به عنوان مثال بخش مهمی از هدر رفت آب از بافت گیاه به رطوبت گلخانه و خاک وابسته است. بنابراین با مدیریت صحیح عوامل تولید می توان به بالاترین سطح صرفه جویی آب در کشاورزی دست یافت. شاید سوالی که برای پرورش دهنده گیاه گلخانه‌ای مطرح شود، این باشد که چه نوع و چه مقدار آب برای آبیاری نیاز است. بعبارت دیگر کیفیت و کمیت آب گیاهان گلخانه‌ای را چگونه می‌توان تشخیص داد؟ در این نشریه به تاثیر آب(رطوبت) بر فیزیولوژی رشد گیاه، سیستم های آبیاری(کودآبیاری) و در نهایت نحوه محاسبه نیاز آبی گیاهان گلخانه ای اشاره می‌گردد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی