رکورد قبلیرکورد بعدی

" تولید و پرورش پسته "


شماره شناسایی : 18874790
شماره مدرک : ۶۱۹۷۱
نام عام مواد : [جزوه آموزشی علمی]
شناسه افزوده : حیدرنژاد، ارکیده
عنوان اصلي : تولید و پرورش پسته
نام نخستين پديدآور : ارکیده حیدرنژاد
صفحه شمار : ۸۵ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۷۱ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی