رکورد قبلیرکورد بعدی

" نشریه فنی معرفی اختلالات کلسیمی مرتبط با عناصر غذایی در میوه سیب "


شماره شناسایی : 18874788
شماره مدرک : ۶۱۹۶۹
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : حیدریان، احمد
: نعمت اللهی، محمد رضا
: تدین نژاد، مسعود
عنوان اصلي : نشریه فنی معرفی اختلالات کلسیمی مرتبط با عناصر غذایی در میوه سیب
نام نخستين پديدآور : احمد حیدریان، محمد رضا نعمت اللهی، مسعود تدین نژاد
صفحه شمار : ۱۶ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۶۹ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی