رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل اجرای روش‌های ترویجی انفرادی "


شماره شناسایی : 18874787
شماره مدرک : ۶۱۹۶۸
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل اجرای روش‌های ترویجی انفرادی
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۶۸ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی