رکورد قبلیرکورد بعدی

" مجموعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی؛ نظام مطلوب تأمین غذای جامعه، رویکرد رزق حلال و طیب ، رویکرد حاکمیت غذایی، رویکرد امنیت غذایی (شماره 12 ) "


شماره شناسایی : 18874785
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۲۸
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : زمانی، غلامحسین
عنوان اصلي : مجموعه اسناد مرتبط با سند ملی و راهبردی تحول امنیت غذایی؛ نظام مطلوب تأمین غذای جامعه، رویکرد رزق حلال و طیب ، رویکرد حاکمیت غذایی، رویکرد امنیت غذایی (شماره 12 )
نام نخستين پديدآور : غلامحسین زمانی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۲۸ مورخ ۰۵-۰۵-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی