رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان البرز "


شماره شناسایی : 18874773
شماره مدرک : ۶۱۹۵۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : رضائي، حامد
: تاج آبادي، ناصر
: بانه، حسن
: طهماسبي، غلامحسين
: سيفي، عين اله
: مشايخي ساردوئي، نادر
: تقي زاده، مجتبي
: سرتيپ پور، علي
: نژادمحمد نامقي، احد
: پري چهره، شبنم
عنوان اصلي : ارزيابي عملكرد ملكه هاي اصلاح شده در زنبورستانهاي بخش خصوصي(لايه سوم) در استان البرز
نام نخستين پديدآور : رضائي، حامد
عنوان اصلي به زبان ديگر : Performance evaluation of bred queens in apiaries of Alborz provinces
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات علوم دامي کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۵۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۵۶۱۹۵۶
: شماره طرح : 1248-13-13-035-9601-96007-960302
: سامانه سمپات
توصیفگر : ملکه های اصلاح شده، استان البرز، تولید عسل، رفتار دفاعی، آزمامش روی قاب، بچه دهی
خلاصه یا چکیده : زنبورعسل نژاد ايراني از نظر صفات عملکردی و رفتاری در ايران در مقايسه با نژادهاي ديگر دنيا داراي برتري‌ها و ضعف‌هايي می‌باشد. تحقيق حاضر با هدف بررسي عملكرد ملکه‌های اصلاح شده طرح اصلاح نژاد زنبورعسل ایرانی در مقایسه با ملکه‌های شاهد در زنبورستان‌های بخش خصوصی در طی نسل چهاردهم تا هیجدهم انجام شد. برای ارزیابی ملکه‌ها پرسشنامه‌های خاصی طراحی و در اختیار زنبورداران استان‌ البرز قرار گرفت تا ملکه‌های لایه سوم طرح را در کنار ملکه‌های شاهد ارزیابی نمایند. ارزیابی ملکه¬های اصلاح شده و مقایسه با ملكه‌هاي شاهد در 11 زنبورستان انجام شد. مقایسه ملکه¬های اصلاح شده و شاهد از نظر بچه¬دهی نشان داد که تفاوت معنی¬داری بین آنها وجود ندارد. نتایج نشان داد که از نظر رفتار تهاجمي و آرامش ملکه¬های اصلاح¬¬ شده بطور معني¬داري برتر از ملکه¬های شاهد می‌باشند ((P<0.05. نتایج نشان دهنده این بود که از نظر صفت تولید عسل در یک سال ملکه‌های شاهد برتری دارند و در بقیه سالها تفاوت معنی‌داری بین آنها وجود ندارد. در مجموع نتایج اين تحقيق پيشرفت صفات مذكور را در بعضی سال‌ها نشان می‌دهد و با توجه به برتری ملکه‌های اصلاح شده بايد در ادامه‌ي طرح با تلاش در جهت تثبیت ژنتیکی این صفات و نيز استفاده از روش‌های نوین اصلاح نژادی برای ایجاد کلنی‌های سازگار با شرایط اقلیمی سال‌های آتی و مشکلات جدید صنعت زنبورداری اقدام گردد.
: Iranian honeybees have advantages and disadvantages in terms of performance and behavioral traits compared to other honeybee races in the world. The current study was aimed to evaluate the performance of the 14th - 18th generations of breeding improved queens in Iranian Honey Bee Breeding Program, and their comparison with control queens kept in private apiaries. To evaluate the queens, specific questionnaires were designed and completed by beekeepers in their apiaries based on the performance of queens in third layer. Evaluation of queens in 11 apiaries of Alborz province was compared with control queens. Comparison of improved and control queens in terms of swarming and calmness showed there was no significant difference between them. The results showed that in terms of honey production, control queens are superior in one year and there is no difference between them in another year. The results showed that in terms of aggressive behavior, the bred queens were significantly superior to the control queens (P <0.05). Totally, improvement of mentioned traits in some years and superiority of the bred queens in all the provinces of the country, showed that continuing with the effort to genetically stabilize these traits and also use new breeding methods to establish colonies that are compatible with the climatic conditions of the coming years and new problems of the beekeeping industry are required.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
عنوان :
نام فایل :
نوع عام محتوا :
نوع ماده :
فرمت :
سایز :
عرض :
طول :
نظرسنجی