رکورد قبلیرکورد بعدی

" رسم منحنی های شدت مدت فراوانی با استفاده از گراف‌های بارش "


شماره شناسایی : 18874669
شماره مدرک : ۶۱۹۰۱
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : کریمی، ولی الله
: کیاء، عیسی
: ملکی، محمد علی
عنوان اصلي : رسم منحنی های شدت مدت فراوانی با استفاده از گراف‌های بارش
نام نخستين پديدآور : ولی الله کریمی، عیسی کیاء، محمد علی ملکی
صفحه شمار : ۳۹ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۹۰۱ مورخ ۲۳-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : رسم منحنی های شدت مدت فراوانی با استفاده از گراف‌های بارش
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی