رکورد قبلیرکورد بعدی

" معرفی ذخایر ژنتیکی گیاهی و دامی استان اردبیل "


شماره شناسایی : 18874423
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۲۰
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : حسن پناه، داود
: کربلائی خیاوی، حسین
عنوان اصلي : معرفی ذخایر ژنتیکی گیاهی و دامی استان اردبیل
نام نخستين پديدآور : داود حسن پناه، حسین کربلائی خیاوی
صفحه شمار : ۳۰۶ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۲۰ مورخ ۰۸-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : ذخایر ژنتیکی و زیستی هر کشور گنجینه‌ای ارزشمند، سرمایه ملی، اقتصادی، غذایی و سلامت جامعه محسوب می‌شود و حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی نقشی مهم در پژوهش‌های بخش کشاورزی و منابع طبیعی و در نهایت اقتصاد کشور دارد. شناسایی، حفاظت و صیانت از این ذخایر ژنتیکی به عنوان سرمایه ملی و ظرفیت‌سازی در استفاده بهینه از آنها، نقش به سزایی در ارتقای اقتصاد کشاورزی کشور و استان اردبیل خواهد داشت. این کتاب ارزشمند، با رویکرد حفاظت از منابع ژنتیکی که هدف آن معرفی پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و سیمای تنوع زیستی محصولات زراعی استان اردبیل است، تهیه شده است. این مجموعه حاصل جمع‌بندی نتایج طرح‌های تحقیقاتی چندساله این مرکز و همکاران بخش اجرا و ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل در زمینه شناسایی و جمع‌آوری ذخایر ژنتیکی محصولات زراعی، باغی، داروئی و دامی است که می‌تواند به افزایش آگاهی بهره برداران و برنامه‌ریزی پایه‌ای برای حفظ این منابع، کمک کند. تدوین اطلس ذخایر ژنتیکی محصولات زراعی، باغی، داروئی و دامی بومـی و غیـربومـی، معرفی ژنوتیپ ‌های برتر براساس خصوصیات ویژه می باشد. معرفی ژنوتیپ-‌های جدید که دارای پتانسیل عملکرد بالاتر باشند از ضرورت‌های برنامه های به نژادی بوده و لذا دستیابی به ارقام با عملکرد بالاتر از ارقام موجود و دارای سایر صفات مطلوب زراعی نظیر مقاومت به تنش های محیطی زنده و غیرزنده خصوصاً تحمل به کم آبی و سرما و نیز سازگاری بالا باشند از اصلی ترین اهداف به‌نژادی در کشور بوده است. هدف از تدوین این دستنامه شامل گـردآوری، شناسـایی و حفـظ و نگهـداری ذخائر ژنتیکی محصولات زراعی، باغی، داروئی و دامی بومـی و غیـربومـی می باشد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی