رکورد قبلیرکورد بعدی

" راهنمای IUCN تحت عنوان " برنامه ریزی حفاظت از گونه ها" "


شماره شناسایی : 18874422
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۹
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : زند، اسکندر
عنوان اصلي : راهنمای IUCN تحت عنوان " برنامه ریزی حفاظت از گونه ها"
نام نخستين پديدآور : اسکندر زند
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۹ مورخ ۰۲-۰۴-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی