رکورد قبلیرکورد بعدی

" طبقه بندی اقلیمی ایران به روش کوپن_گایگر "


شماره شناسایی : 18874385
شماره مدرک : ۶۱۷۴۳
نام عام مواد : [نقشه علمی]
شناسه افزوده : رضی، طیب
: میری، مرتضی
عنوان اصلي : طبقه بندی اقلیمی ایران به روش کوپن_گایگر
نام نخستين پديدآور : طیب رضی، مرتضی میری
صفحه شمار : ۲۹ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۳ مورخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : پژوهش حاضر با هدف تهیه و به روزرسانی نقشه مناطق اقلیمی ایران انجام شده است. برای تهیه نقشه مناطق اقلیمی ایران از داده‌های بارش روزانه، حداقل و حداکثر دمای روزانه تعداد 397 ایستگاه هواشناسی طی دوره آماری 33 ساله (2017-1985) استفاده شد. نقشه مناطق اقلیمی ایران بر اساس روش اصلاح شده کوپن-گایگر تهیه شده است. براساس نقشه تهیه شده با استفاده از روش کوپن-گایگر، تعداد هشت منطقه اقلیمی در پهنه ایران زمین شناسایی شد که به ترتیب اقلیم‌های بیابانی خشک و بسیار گرم (Bwh)، نیمه بیابانی خشک و سرد(Bsk)، نیمه بیابانی خشک و بسیار گرم(Bsh) و معتدل با تابستان‌های خشک و بسیار گرم (Csa) گستره بیشتری از مناطق مختلف کشور را شامل می‌شوند. اقلیم معتدل و مرطوب با تابستان‌های گرم (Cfa) و اقلیم برفی با تابستان‌های خشک و گرم (Dsa) و اقلیم برفی با تابستان‌های خشک و گرم(Dsb) نیز از دیگر اقلیم‌های حاکم در ایران هستند. براساس نقشه‌ی تهیه شده 82 درصد از مساحت ایران تحت اقلیم بیابانی و نیمه بیابانی، 6/16 تحت اقلیم معتدل با تابستان‌های خشک وگرم و 4/1 درصد تحت اقلیم معتدل مرطوب و اقلیم برفی قرار دارد. از نظر مکانی در بین مناطق اقلیمی، اقلیم بیابانی خشک و بسیار گرم با 36 درصد بیشترین سطح و اقلیم برفی با تابستان‌های خشک و گرم با مساحتی حدود 2687 کیلومتر مربع (2/0 درصد) کمترین از سطح ایران را شامل می‌شوند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی