رکورد قبلیرکورد بعدی

" معرفی نشانگرهای ریزماهواره ژنومی گل محمدی (Rosa damascena Mill) "


شماره شناسایی : 18874384
شماره مدرک : ۶۱۷۴۲
نام عام مواد : [دستوالعمل فنی]
شناسه افزوده : محمدی، یوسف
: قمری زارع، عباس
: بنائی اصل، فرزاد
: آبروش، زهرا
عنوان اصلي : معرفی نشانگرهای ریزماهواره ژنومی گل محمدی (Rosa damascena Mill)
نام نخستين پديدآور : یوسف محمدی، عباس قمری زارع، فرزاد بنائی اصل، زهرا آبروش
صفحه شمار : ۱۱ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۴۲ مورخ ۲۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : وجود تنوع ژنتیکی بالا در بین ژنوتیپ‌های مختلف یک گونه، برای مطالعات اصلاحی لازم و ضروری می‌باشد تا محققین بتوانند از تنوع ژنتیکی برای رسیدن به بهترین هیبرید و حداکثر عملکرد، بهره ببرند. بنابراین بایستی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های مختلف یک گونه بر اساس صفات مختلف بررسی شود. استفاده از صفات مورفولوژیکی برای بررسی تنوع ژنتیکی، به دلیل معایب نشانگرهای مورفولوژیکی، کمرنگ شده است و به همین خاطر امروزه محققین از نشانگرهای مولکولی برای بررسی تنوع ژنتیکی بین ژنوتیپ‌های مختلف یک گونه گیاهی استفاده می‌کنند. گل محمدی یکی از مهمترین گیاهان تجاری می‌باشد که در صنایع غذایی، دارویی، عطرسازی و آرایشی استفاده می‌شود و تولید ارقام سازگار به اقلیم‌های مختلف، اهمیت به سزایی در تولید این گیاه ارزشمند دارد. در این نشریه با نحوه استخراج DNA، واکنش زنجیره ای پلیمراز، الکتروفورز افقی، عمودی و بهترین نشانگرهای چند شکل برای بررسی تنوع ژنتیکی و مطالعات ژنومیکس گل محمدی آشنا خواهید شد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی