رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاربردهای پدیده انتقال شیشه ای در پایداری مواد غذایی "


شماره شناسایی : 18874350
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۶
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : بدیعی، فوژان
عنوان اصلي : کاربردهای پدیده انتقال شیشه ای در پایداری مواد غذایی
نام نخستين پديدآور : فوژان بدیعی
صفحه شمار : ۱۳۱ص.
وضعیت انتشار : مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۶ مورخ ۲۵-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : طی سال های اخیر مطالعات متعدد ولی پراکنده ای در زمینه پدیده انتقال شیشه ای در مواد غذایی و نقش آن بر پایداری محصولات غذایی و کشاورزی در کشور شده است ولی تاکنون کتاب فارسی که به طور خاص به موضوع انتقال شیشه ای و اثرات آن در سیستم های غذایی پرداخته باشد، تألیف نشده است. در این کتاب سعی شده است که بروز حالت های غیرتعادلی و انتقال شیشه ای در مواد غذایی از نقطه نظر عملی و کاربردی بررسی شود، از این نظرمی تواند برای افرادی که در حوزه مهندسی صنایع غذایی، بسته بندی، فرآوری، نگهداری و کیفیت مواد غذایی کار و تحقیق می کنند و یا با مواد دارویی و پلیمرهای طبیعی سر و کار دارند، منبع علمی مناسبی باشد. در این کتاب در ابتدا مفاهیم اولیه ترمودینامیک و انتقال فاز و حالت توضیح داده شده است. در فصلی جداگانه به مفهوم دمای انتقال شیشه ای، روش های اندازه گیری و عوامل مؤثر بر آن پرداخته شده است. در فصل سوم دمای انتقال شیشه ای و تغییر فاز در اجزای موادغذایی شامل آب، پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها بررسی شده است. در فصل چهارم نقش و اثر دمای انتقال شیشه ای بر ماندگاری و فرآوری محصولات غذایی و کشاورزی بحث و بررسی شده است. در این فصل فرآیندهایی نظیر خشک کردن، اگسترودکردن، انجماد و ریزپوشانی بررسی شده اند. در فصل پنجم پدیده زمانمندی فیزیکی در اجزاء تشکیل دهنده مواد غذایی و فرآورده های غذایی مطالعه و اثر آن بر پایداری مواد غذایی خشک با رطوبت پایین بررسی شده است. این کتاب اولین کتاب فارسی است که در آن پدیده زمانمندی فیزیکی در محصولات غذایی و پلیمرهای طبیعی بررسی شده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی