رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهبود رشد ريشه و توليد زيست توده شناسايي ژن هاي کانديداي درگير در جذب مواد تغذيه اي در گياه شورپسند (هالوفيت) ساليکورنيا با کارايي بالا از طريق مهندسي يوني "


شماره شناسایی : 18874346
شماره مدرک : ۶۱۷۱۶
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : غفاري، محمدرضا
: زين العابديني، مهرشاد
: کريمي فرساد، لاله
: خوش خلق سيما، نيراعظم
: پورايراندوست، هاشم
: معتبرنيا، سمانه
عنوان اصلي : بهبود رشد ريشه و توليد زيست توده شناسايي ژن هاي کانديداي درگير در جذب مواد تغذيه اي در گياه شورپسند (هالوفيت) ساليکورنيا با کارايي بالا از طريق مهندسي يوني
نام نخستين پديدآور : غفاري، محمد رضا
عنوان اصلي به زبان ديگر : Improvement of root growth and biomass formation and identifying genes involved in nutrient use efficiency in the halophyte Salicornia by nutrient engineering
وضعیت انتشار : کرج: پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۶ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۴۶۱۷۱۶
: شماره طرح : 12-05-05-009-93001-970552
: سامانه سمپات
توصیفگر : سالیکورنیا
: ترانسکریپتوم
: شوری
خلاصه یا چکیده : امروزه پدیده رو به گسترش شوری در کنار کمبود آب های شیرین، یکی از معضلات جهانی است. استفاده ازگیاهان هالوفیت ازجمله سالیکورنیا یک راهکار تجاری، اقتصادی و زراعی محسوب می شود. از این رو، دوژنوتیپ قم و حله به عنوان ژنوتیپ حساس و متحمل از گیاه سالیکورنیا انتخاب شد و به صورت هیدروپونیک تحت تیمار گروه های مختلف عناصرکشت شد و مورد ارزیابی مورفولوژی، آناتومی، فیزیولوژی و ملکولی قرار گرفت. ازمیان عناصر تیمار شده، آهن بیشترین تاثبر را داشت و علاوه بر تاثیر مستقیم بر بیومس گیاه، آناتومی هر دو ژنوتیپ را تحت تاثیر قرار داد. مورد ارزیابی فیزیولوژی و ملکولی قرار گرفت وتاثیر مستقیم آهن برفرایندهای رشدی گیاه را ثابت کرد. بنابراین میتوان با استفاده از تیمار عناصری همچون آهن میزان تحمل شوری در گیاهان را افزایش داد و به حفظ و بقای گیاه در شوری کمک کرد.
: Today, the growing phenomenon of salinity along with the shortage of fresh water is one of the global problems. The use of halophyte plants, including salicornia, is a commercial, economic and agricultural solution. Therefore, Qom and Helleh genotype was selected as a sensitive and tolerant genotype of Salicornia plant and was cultured hydroponically under different groups of elements and evaluated morphology, anatomy, physiology and molecular. Among the treated elements, iron was the most effective and in addition to having a direct effect on plant biomass, it also affected the anatomy of both genotypes. It was evaluated physiologically and molecularly and proved the direct effect of iron on plant growth processes. Therefore, by treating elements such as iron, the amount of salinity tolerance in plants can be increased and the plant can be preserved in salinity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی