رکورد قبلیرکورد بعدی

" گزارش ارزیابی مقدماتی حوضه آبخیز معرف و زوجی گوربند زاهدان "


شماره شناسایی : 18874343
شماره مدرک : ۶۱۷۱۳
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : جهان تیغ، منصور
: پرویزی، یحیی
: جهان تیغ، معین
عنوان اصلي : گزارش ارزیابی مقدماتی حوضه آبخیز معرف و زوجی گوربند زاهدان
نام نخستين پديدآور : منصور جهان تیغ، یحیی پرویزی، معین جهان تیغ
صفحه شمار : ۲۴ص.
وضعیت انتشار : تهران: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۷۱۳ مورخ ۲۴-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : حوزه آبخیز معرف و زوجی گوربند زاهدان یکی از 12 آبخیز پژوهشی تخصصی و تولید یافته در کشور محسوب می شود. این حوضه جهت پایش ویژگی‌های پوشش گیاهی، خاک، هیدرولوژیکی و آب و هوا در اقلیم گرم و خشک کشور و همچنین به‌منظور ارزیابی عملکرد فعالیت‌های آبخیزداری در آنها ایجاد شده است. در این گزارش ضمن معرفی خصوصیات فیزیکی و عملکرد مدیریتی این حوزه آبخیز، ارزیابی صحرایی، ادوات ثبت اطلاعات بهره‌برداری شده و همچنین وضعیت هیدرولوژی و فرسایش و رسوب ارائه می‌شود. علاوه بر آن روند فرسایش و رسوب در پلات‌های ایجاد شده بر اساس داده‌های برداشتی از ایستگاه‌های هیدرومتری و اقلیم‌شناسی در دو آبخیز نمونه و شاهد مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بررسی نشان داد که سطح حوضه را واحد کوهستانی و در بخشی از جاها نیز تپه پوشانده است. در نزدیکی خروجی رسوبات آبرفتی رودخانه‌ای وجود دارد. جنس سازندهای حوضه عمدتاً از رسوبات کواترنری هستند که به فرسایش حساس هستند. از لحاظ پوشش گیاهی چهار تیپ گیاهی در حوضه وجود دارد که وضعیت سه تیپ ضعیف و یکی از آنها خیلی ضعیف بوده و گرایش کلی آن نیز منفی است. به دلایل متعدد میادین پین در محدوده پژوهشی مربوطه مستقر نشده است و میزان رواناب و رسوب در پلات‌ها در زمان ایجاد رواناب در برخی از رویدادهای بارشی برداشت شده است که میزان آن در پلات‌های شاهد و نمونه به‌ترتیب برابر با 8/360 و 2/571 گرم بوده است. همچنین بررسی پوشش گیاهی نشان داد که میزان آن از ابتدای اجرای طرح تغییراتی داشته است، به‌طوریکه میزان تولید علوفه حوضه نمونه و شاهد به‌ترتیب برابر 1/5263 و 9/3901 کیلوگرم در هکتار برآورد شده است بررسی‌های میدانی نشان داد که اندازه‌گیری میزان رسوبات مخازن بندها با روش کارآمدی انجام نگرفته است.‌ در خصوص هیدرومتری نیز اقدامات مورد نیاز به‌طور جامع انجام نشده است. به‌منظور بهینه‌سازی عملکرد استخراج داده‌ها در آبخیز زوجی گوربند، بازنگری در مدیریت این حوزه آبخیز در خصوص بازسازی سازه‌های تخریبی و همچنین حفاظت و قرق آن صورت پذیرد.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی