رکورد قبلیرکورد بعدی

" مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ( مفاهیم، مبانی مدیریت و مقایسه تطبیقی مناطق حفاظتی کشور با جهان ) "


شماره شناسایی : 18874321
شماره مدرک : ۳۱۴۰۱۱۴
نام عام مواد : [کتاب]
شناسه افزوده : زند، اسکندر
عنوان اصلي : مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست ( مفاهیم، مبانی مدیریت و مقایسه تطبیقی مناطق حفاظتی کشور با جهان )
نام نخستين پديدآور : اسکندر زند
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۳۱۴۰۱۱۴ مورخ ۲۲-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی