رکورد قبلیرکورد بعدی

" نتايج مطالعه پايداری واکسن آبله گوسفندی SPVac. "


شماره شناسایی : 18874282
شماره مدرک : ۶۱۲۵۵
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : کمال‌زاده، مرتضی
: لطفی، محسن
: ابراهیمی‌جم، محمدحسن
عنوان اصلي : نتايج مطالعه پايداری واکسن آبله گوسفندی SPVac.
صفحه شمار : ۱۶ ص.:مصور، جدول، نمودار
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۵۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۸۶۱۲۵۵
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : هدف از انجام این مطالعه بررسي پايداري واکسن آبله گوسفندی توليد موسسه تحقيقات واكسن وسرم سازي رازي در دمای یخچال (°C 3 ± 5) به منظور تعيين عمر قفسه‌اي محصول در شرایط فوق و بررسی امکان تاریخ انقضای واکسن به مدت 8 ماه بعد تولید می باشد. تمامي بچ هاي مورد مطالعه در موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي توليد شده و مطالعه پايداري آنها نيز در اين موسسه انجام پذيرفته است. اين بچ ها حاوي حداقل CCID50/Dose 2.5 10 ويروس تخفيف حدت يافته آبله گوسفندی مي‌‌باشند. اين بچ ها در زمان مطالعه پايداري در شرايط (°C 3±5) قرار گرفته و مطالعات پايداري دوره ای روی آن ها انجام شده است.آزمایشات طی سه مرحله و در هر مرحله روی سه بچ متوالی انجام گرفت .
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی