رکورد قبلیرکورد بعدی

" کلیات طرح تحول نظام آموزش و ترویج کشاورزی ایران "


شماره شناسایی : 18874274
شماره مدرک : ۶۱۶۶۷
نام عام مواد : [ تک‌نگاشت (هفته انتقال یافته‌ها و ...)]
شناسه افزوده : موسوی، سید کریم
عنوان اصلي : کلیات طرح تحول نظام آموزش و ترویج کشاورزی ایران
نام نخستين پديدآور : سید کریم موسوی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۷ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی