رکورد قبلیرکورد بعدی

" کارنمای معاونت آموزش و ترویج کشاورزی 1399 "


شماره شناسایی : 18874272
شماره مدرک : ۶۱۶۶۵
نام عام مواد : [ تک‌نگاشت (گزارش عملکرد سالانه و ...)]
شناسه افزوده : سید اسحقی، علی رضا
عنوان اصلي : کارنمای معاونت آموزش و ترویج کشاورزی 1399
نام نخستين پديدآور : علی رضا سید اسحقی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۵ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی