رکورد قبلیرکورد بعدی

" سند جامع، معاونت آموزش و ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در افق 1404 ، در راستای تحقق اهداف برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی دولت مردمی برای رسیدن به ایران قوی "


شماره شناسایی : 18874271
شماره مدرک : ۶۱۶۶۴
نام عام مواد : [برنامه راهبردی و نقشه راه]
شناسه افزوده : موسوی، سید کریم
عنوان اصلي : سند جامع، معاونت آموزش و ترویج، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در افق 1404 ، در راستای تحقق اهداف برنامه تحول کشاورزی با رویکرد جهادی دولت مردمی برای رسیدن به ایران قوی
نام نخستين پديدآور : سید کریم موسوی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۴ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی