رکورد قبلیرکورد بعدی

" تأثیر استفاده از پروبیوتیک‌ها بر علمکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه-های گوشتی "


شماره شناسایی : 18874269
شماره مدرک : ۶۱۶۶۲
نام عام مواد : [نشریه فنی]
شناسه افزوده : حاجاتی، حسنا
: حاجاتی، حسنا
عنوان اصلي : تأثیر استفاده از پروبیوتیک‌ها بر علمکرد رشد، شاخص کارایی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه-های گوشتی
نام نخستين پديدآور : حسنا حاجاتی، حسنا حاجاتی
صفحه شمار : ۱۷ص.
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۶۲ مورخ ۱۹-۰۳-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : آزمایشی با هدف بررسی اثر باکتری‌های پروبیوتیکی سویه باسیلوس سوبتیلیس و باسیلوس لیشنی‏فورمیس بر عملکرد رشد، شاخص کارائی تولید و جمعیت میکروبی روده جوجه‏های گوشتی انجام شد. از تعداد 180 قطعه جوجه گوشتی، مخلوط مساوی نر و ماده، از سویه تجاری راس 308 در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار، 6 تکرار و تعداد 10 پرنده در هر واحد آزمایشی استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره پایه (شاهد بدون افزودنی) 2- جیره پایه به ‏همراه 5/0گرم باسیلوس سوبتیلیس ( CFU/g109×1) در هر کیلوگرم جیره 3- جیره پایه به ‏همراه 5/0گرم باسیلوس لیشنی‏فورمیس (CFU/g109×1) در هر کیلوگرم جیره بود. برنامه واکسیناسیون مطابق جدول 1 انجام شد. برای انجام واکسیناسیون به روش آشامیدنی، 2 ساعت به پرنده‌ها تشنگی داده می‌شد. نتایج نشان داد که افزودن باسیلوس لیشنی‌فورمیس به جیره سبب بهبود عملکرد رشد شامل افزایش وزن بدن، ضریب تبدیل غذایی، راندمان انرژی و راندمان پروتئین مصرفی و شاخص کارایی تولید و نیز کاهش هزینه مصرف خوراک به ازای هر کیلوگرم افزایش وزن زنده در پرندگان تغذیه شده با باسیلوس لیشنی‌فورمیس در کل دوره پرورش جوجه‌های گوشتی شد، اما تیمارهای آزمایشی تاثیر معنی‌داری بر جمعیت میکروبی روده جوجه‌های گوشتی نداشتند.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی