رکورد قبلیرکورد بعدی

" اعمال تکنیک مناسب برای کاهش مصرف آب در زراعت گندم (در قالب طرح تحول آموزشی - ترویجی احیای دریاچه ارومیه) فاز دوم (1398- 1397) "


شماره شناسایی : 18874229
شماره مدرک : ۶۱۲۴۲
نام عام مواد : [گزارش علمی- فنی]
شناسه افزوده : رشادصدقی، علی
: توکلی، علیرضا
: توسلی، علیرضا
: نیکان‌فر، رامین
: مطلبی‌فرد، رحیم
: سیدی صاحباری، فرناز
: بایبوردی، احمد
: ناصری، ابوالفضل
: محمدی‌مزرعه، حسین
: عادل‌زاده، رضا
: منیری‌فر، حسن
عنوان اصلي : اعمال تکنیک مناسب برای کاهش مصرف آب در زراعت گندم (در قالب طرح تحول آموزشی - ترویجی احیای دریاچه ارومیه) فاز دوم (1398- 1397)
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Applying appropriate techniques to reduce water consumption in wheat cultivation
صفحه شمار : ۷۵ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۴۲ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۷۶۱۲۴۲
: شماره نامه: سامانه سمپات
خلاصه یا چکیده : بدون شک تداوم روند خشکی دریاچه ارومیه خسارات و آسیب‌های بسیاری را بر سلامت و بهداشت ساکنین حوضه و معیشت آنها، تخریب اکوسیستم و بخش کشاورزی حوضه (تخریب اراضی و باغات) را به همراه خواهد داشت. با توجه به اهمیت کشاورزی و تخصیص بخش عمده‌ای از آب کشور به این بخش، لازم است راهکارهایی برای مدیریت بهینه مصرف آب و بالا بردن بهره‌وری آب در تولیدات کشاورزی اتخاذ گردد. طرح آموزشی – ترویجی احیای دریاچه ارومیه از سال زراعی 97-1396 با هدف انتقال دانش نوین کشاورزی به بهره‌برداران منطقه برای کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب محصولات زراعی و باغی شامل گندم، کلزا، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، بادام، گردو و گوجه‌درختی در مناطق واقع در حوضه آبریز شرق دریاچه ارومیه به اجرا درآمد. در این پروژه سعی شده است تکنیک‌های مناسب زراعی که در بهبود رشد گیاه و کاهش مصرف آب و افزایش بهره‌وری آب مؤثر می‌باشند، به‌صورت مزارع الگویی به نمایش گذاشته شود تا بهره‌برداران کشاورزی منطقه به‌صورت عملی آموزش‌دیده و شرایط مناسب برای انتقال تجارب بین بهره‌برداران مزارع پیرامونی فراهم گردد. نتایج دوسالانه طرح نشان دادکه اعمال تکنیک‌های زراعی درکشت آبی گندم بسته به نحوه اجرای فنون، شرایط کیفی خاک و آب و شرایط آب‌وهوایی مناطق مختلف، افزایش 5 تا 24 درصدی عملکرد محصول و کاهش 20 تا 40 درصدی در برداشت آب آبیاری را دربرداشته است. در سال دوم اجرای طرح در روستاهای پنج شهر استان، به‌طور میانگین میزان افزایش بهره‌وری آب 37 /0 کیلوگرم بر مترمکعب (3 /55 درصد) بوده است که نشانگر بهبود کارایی آبیاری در تولید گندم می‌باشد.واژه‌های کلیدی: بهره‌وری آب، سایت‌های الگویی، دریاچه ارومیه، گندم، مدیریت مصرف آب.
: Undoubtedly, the continuation of the dry process of Urmia Lake will cause many damages to the health of the inhabitants of the basin and their livelihoods, the destruction of the ecosystem and the agricultural sector of the basin (destruction of lands and gardens). Given the importance of agriculture and the allocation of most of the country's water to this sector, it is necessary to adopt strategies to optimally manage water consumption and increase water productivity in agricultural production. An educational - extensional project has performed since crop year 2017-2018 with the aim of transferring new agricultural knowledge to the region farmers in order to reduce water consumption and increase water productivity of crops and horticultural products including wheat, rapeseed, tomatoes, potatoes, almonds, walnut and tomato in the eastern areas of Urmia Lake. In this project, it has been tried to show the appropriate farming techniques that are effective in improving plant growth, reducing water consumption and increasing water productivity as model farms so that farmers in the region are practically trained and suitable conditions provided for transferring experiences between them. The biennial results of the project showed that the application of agricultural techniques in irrigated wheat cultivation, depending on the implementation of techniques, soil and water quality conditions and climatic conditions in different regions, increased crop yield by 5 to 24 percent and reduced water withdrawal for irrigation by 20 to 40 percent. In the second year of the project that performed in the villages of five cities of East Azarbaijan province, the average increase in water productivity was 0.37 kgm-3 (55.3%), which indicates of improved irrigation efficiency in wheat production.Keywords: Model sites, Uromia Lake, Water consumption management, Water productivity, Wheat.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی