رکورد قبلیرکورد بعدی

" بهينه سازي و طراحي تخليص توکسوئيد کزاز با استفاده ازکروماتوگرافي ميانکنش هيدروفوبيک "


شماره شناسایی : 18874204
شماره مدرک : ۶۱۶۳۲
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : نظري شيروان، علي
: سميعاني فرد، مائده سادات
: طهوري، فاطمه
: اسحاقي، علي
: خفري، ابوالفضل
: نوفلي، مجتبي
: مدني، فرسا
: بفخم، هاشم
عنوان اصلي : بهينه سازي و طراحي تخليص توکسوئيد کزاز با استفاده ازکروماتوگرافي ميانکنش هيدروفوبيک
نام نخستين پديدآور : نظري شيروان، علي
عنوان اصلي به زبان ديگر : Optimization of purification of tetanus toxoid by hydrophobic interaction chromatography
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقيقات واکسن وسرم سازي رازي، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹۶۱۶۳۲
: شماره طرح : 2-18-18-029-960472
: سامانه سمپات
توصیفگر : واکسن
: کزاز
: تخلیص
خلاصه یا چکیده : واکسن کزاز، که همچنین به عنوان توکسوئید کزاز نیز شناخته شده است، یک واکسن است که برای پیشگیری از کزاز استفاده می‌شود.این واکسن در برنامه واکسیناسیون بسیاری از کشور جایگاه خاصی دراد. این واکسن پس از سه دوز تزریق تقریباً مصونیت کامل ایجاد میکند.این واکسن از توکسین ترشحی کلستریدیوم تتانی با وزن 150 کیلو دالتون بعد پروسه کاملا مشخصی تولید و تخلیص میگردد. مراحل آزمایش عبارت بودند از: کشت باکتری کلستریدیوم تتانی در فرمانتور، غیر فعال کردن پروتئین ترشحی، شفاف سازی و تخلیص پروتئین تتانی توسط روش های کروماتوگرافی. محصول نهایی از لحاظ فعالیت فلوکولاسیونی و میزان پروتئین مورد بررسی و آزمایش قرار گرفتند. در این تحقیق کروماتوگرافی هیدروفوبیک در کنار دو رزین ژل فیلتراسیون در تخلیص توکسوئید کزاز مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج بیانگر این مطلب میباشد که کروماتوگرافی هیدروفوبیک میتواند بعنوان یک کاندید در تخلیص توکسوئید کزاز مورد توجه قرار گرفت. مقایسه نتایج نسبت تست فلوکولاسیون به میزان پروتئین در سه کروماتوگرافی مورد استفاده مشخص نمود که کروماتوگرافی هیدروفوبیک قابلیت رقابت در این مسیر جهت خلوص موثر را دارا میباشد.
: The tetanus vaccine, also known as tetanus toxoid, is a vaccine used to prevent tetanus. This vaccine has a special place in the vaccination program of many countries. This vaccine provides almost complete immunity after three doses of injection. This vaccine is produced and purified from Clostridium tetani secretory toxin weighing 150 kDa after a precise process. The experimental steps were: culturing Clostridium tetani bacteria in fermenter, inactivating secretory protein, clarifying and purifying tetanus protein by chromatographic methods. The final product was tested for flocculation activity and protein content. In this study, hydrophobic chromatography along with two filtration gel resins were used to purify tetanus toxoid. The results indicate that hydrophobic chromatography can be considered as a candidate in the purification of tetanus toxoid. Comparison of the results of flocculation test to protein content in the three chromatographic used showed that hydrophobic chromatography has the ability to compete in this route for effective purity.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی