رکورد قبلیرکورد بعدی

" ارزیابی کمبود- مازاد تخصیص آب در مزارع شبکه‌های آبیاری استان خوزستان "


شماره شناسایی : 18874147
شماره مدرک : ۶۱۲۱۱
نام عام مواد : [گزارش نهایی -تجاری]
شناسه افزوده : آبسالان، شکرالله
: گوشه، محی‌الدین
: ورجاوند، پیمان
: عزيزی، آذرخش
: سلامتی، نادر
: نادری، احمد
: گیلانی، عبدالعلی
: لک‌زاده، ایرج
: حبیبی‌اصل، جعفر
: جعفرنژادی، علیرضا
: مشرف قهفرخی، غلام‌عباس
: عباسی، فریبرز
: فریور، امیررضا
: جوادزاده، مریم
: افضلی، محمدجواد
: جلالی، سامی
: مهدوی‌مجد، جواد
: ممبینی، ناصر
: دیباجی، امیر
: مراداسکندری، منوچهر
: حمادی، عادل
: اصغری‌پور دشت‌بزرگ، عبدالامیر
: مهديزاده، محمدرضا
: رشیدی، علی‌محمد
: کاظمی ميرزاپور، منوچهر
: اردشیری، داریوش
: غنچی، عطاالله
: ساعدی، حاتم
: مهاوی، جمعه
: ساعدی، کاظم
: ارجمندفر، حمیدرضا
: مهرجوئی، احمد
: جهانيار، مرتضی
: حزبائی، علی
: علوانی، عامر
: دغلاوی، کریم
: بخشی‌سورشجانی، سهراب
عنوان اصلي : ارزیابی کمبود- مازاد تخصیص آب در مزارع شبکه‌های آبیاری استان خوزستان
عنوان اصلي به زبان ديگر : :Evaluation of deficit or excess of water allocation in farms irrigation networks in khuzestan province
صفحه شمار : ۸۰ ص.:مصور(عکس‌رنگی)، جدول، نمودار، نقشه
وضعیت انتشار : کرج: موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۲۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۰۶۱۲۱۱
: شماره طرح ۹۵۱۰۷۲-۹۵۰۴۴-۰۴۵-۱۴-۴۶-۱۲۴
: شماره نامه: سامانه سمپات
: این طرح ترویجی است
خلاصه یا چکیده : دستیابی به راهکارهای بهبود بهره‌وری آب در مزارع کشاورزی مستلزم شناخت وضعیت مصرف آب در مناطق مختلف است. این پژوهش برای شناسایی کمبود یا مازاد تخصیص آب در مزارع استان خوزستان در سال‌های 1395 تا 1397، اجرا شد. در این پروژه تحلیل وضعیت آب در بخش مصرف، با محاسبه مقدار کمبود یا مازاد تخصیص آب در مقایسه با آبیاری کامل انجام شد. این شاخص با در دست داشتن اطلاعات آب ورودی به مزرعه و نیاز آبیاری مزرعه امکان‌پذیر شد. اندازه‌گیری آب ورودی به مزارع با استفاده از فلوم WSC انجام شد. نیاز آبیاری بر اساس شرایط آب، خاک، گیاه و داده‌های هواشناسی در دوره کشت و بهره‌گیری از رابطه پنمن مانتیث فائو، محاسبه شد. اطلاعات از 270 مزرعه در سطح استان گردآوری شد که تعداد 105 مورد دارای کمبود میانگین 32 درصد بود. با احتساب مزارع زیر کشت برنج 115 مزرعه دارای مازاد با متوسط 102 درصد و بدون احتساب 48 مزرعه برنج، تعداد 67 مزرعه با میانگین 46 درصد مازاد تخصیص آب بود. بقیه 55 مزرعه دارای کفایت آبیاری متناسب با ده درصد بیشتر یا کمتر از نیاز واقعی بود. بطور کلی می‌توان گفت آب تخصیصی به سطح زیر کشت استان تکافوی نیاز واقعی گیاهان را داده و می‌توان با اصلاح سامانه توزیع، جبران نیاز آبی سطوح دارای کمبود را از طریق سطوح دارای مازاد در صورت امکان فنی و اقتصادی انجام داد، یا آنکه دیگر گزینه¬های مهندسی برای بهره‌برداری بهتر از منابع بکار برد.واژه‌های کلیدی: بازده آبیاری ، مصرف آب، مزرعه، خوزستان
: Achieving solutions to improve water productivity in agricultural farms requires recognizing the status of water consumption in different areas. This study was carried out to assess the deficit or excess of water allocation in the fields of Khuzestan province during 2016-2017. In this project, the investigation of water status in farms was performed by calculating the amount of water shortage or surplus in comparison with complete irrigation requirement. This index was determined by the amount of water input to the farm and the need for irrigation. Water input to the farms was measured using WSC flume. Irrigation requirement was calculated based on water, soil, plant and meteorological data during cultivation and utilization of FAO Penman-Monteith equation. 270 field data were collected across the province. Results showed, 105 farms had an average deficit of 32%. 115 farms had an excess appropriation of 102% on average. Excluding rice farms, there were 67 farms with an average of 46% of water excess appropriation. The remaining 55 farms were irrigated adequately or received 10 percent more or less than the actual irrigation requirement. In general, it seems the water allocated to the area under cultivation of Khuzestan province satisfies the real needs of plants and can be compensated by modifying the distribution system, water needs of deficient areas through surplus areas if technically and economically possible, or via other engineering options to make better use of resources.Keywords: Irrigation efficiency, Water consumption, Farm, Khuzestan
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی