رکورد قبلیرکورد بعدی

" تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آبهاي دريايي خليج فارس و درياي عمان با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن "


شماره شناسایی : 18874112
شماره مدرک : ۶۱۶۰۰
نام عام مواد : [گزارش نهایی -عادی]
شناسه افزوده : سهرابي پور، جلوه
: سرطاوي، کهزاد
: سهرابي پور، جلوه
: ربيعي، رضا
: معصومي، علي اصغر
: اسدي، مصطفي
: جم زاد، زيبا
: خسروي فر، غلامحسين
: صفوي، سيدرضا
: باقري، عبدالنبي
: حسام زاده حجازي، سيد محسن
: شاياني، اميد
: پيريان، کيانا پيريان
: مزارعي، حميد
: افشار زاده، سعيد
عنوان اصلي : تدوين فلور خانواده هاي جلبکي آبهاي دريايي خليج فارس و درياي عمان با تلفيق مطالعات تاکسونومي کلاسيک و تاکسونومي مدرن
نام نخستين پديدآور : سهرابي پور، جلوه
عنوان اصلي به زبان ديگر : Development of marine algal flora of Persian Gulf and Oman sea using combined classic and modern taxonomic methods.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور، ۱۴۰۰
فروست : شماره ثبت ۶۱۶۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۳۶۱۶۰۰
: شماره طرح : 0-62-09-011-950230
: سامانه سمپات
توصیفگر : خلیج فارس
: دریای عمان
: استان هرمزگان
: ماکروجلبکها
: تاکسونومی کلاسیک
: تاکسونومی مدرن مولکولی
خلاصه یا چکیده : جلبک های دریایی خلیج فارس در جنوب ایران از منابع زیستی دریایی ارزشمندی هستند که می توانند به عنوان منبع تنوع زیستی، صنعت احتمالی جلبک دریایی در آینده و شاخص زیستی برای ارزیابی آلاینده های دریایی در نظر گرفته شوند. استان هرمزگان به‌عنوان استانی با طولانی‌ترین سواحل هم مرز با خلیج فارس و خلیج عمان، جایگاه ویژه‌ای در تنوع جلبک‌های دریایی در مناطق جنوبی ایران دارد. در مطالعه حاضر، تاکسونومی کلاسیک و طبقه‌بندی مولکولی مدرن را برای بررسی و به روز رسانی منابع جلبک دریایی و طبقه‌بندی‌های موجود در سواحل استان هرمزگان ترکیب کردیم. استخراج DNA و تکثیر PCR برخی از ژن‌ها مانند rbcL، cox3، ITS2، psbA و tufA برای برخی از نمونه‌های جمع‌آوری‌شده متعلق به خانواده‌های Ulvaceae، Dictyotaceae، Caulerpaceae، Gelidiales و Rhodomelaceae همراه با مطالعات ریخت‌شناسی این نمونه‌ها منجر به شناسایی 58 رکورد جدید (36 جلبک قرمز، 11 جلبک سبز قهوه‌ای و 11 مورد) شد. بیشتر موارد شناسایی شده رکوردهای جدیدی برای فلور جلبکی دریایی ایران یا خلیج فارس و خلیج عمان بودند. یک گونه جدید، Dictyota pulvina نیز به عنوان گونه جدید برای منطقه ایندوکارائیب معرفی شد. نتایج این مطالعه تعداد گونه‌های ماکروجلبک‌های دریایی را از 214 به 272 گونه برای فلور جلبکی استان هرمزگان افزایش داد.
: The marine algae of the Persian gulf in south of Iran are valuable marine bioresources which can be considered as biodiversity source, possible seaweed industry in future and bioindicator for marine pollutant assesment. Hormozgan province as provines with th longest coastlines bordered with both Persian Gulf and gulf of Oman has special position in marine seaweed diversity in southern costlines of Iran. In the current study we combined classical taxonomy and modern mulecular taxonomy to more investigate and update the marine algae resources and classifications which exist in the Hormozgan province seashores.Extraction of DNA and PCR amplification of some genes such as rbcL, cox3, ITS2, psbA and tufA for the some collected samples belonging to the families of Ulvaceae, Dictyotaceae, Caulerpaceae, Gelidiales and Rhodomelaceae combined with themorphological studies of these specimens led to identification of 58 new records ( 36 red algae, 11brown algae and 11 green algae). Most of the identified were new records for the marine algalflora of Iran or Persian Gulf and gulf of Oman. One new species , Dictyota pulvina also were introduced as new species for the indo-carabean region. The results of this study increased the species numbers of marine macroalgae from 214 to 272 species for the algal flora of Hormozgan Province.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی