رکورد قبلیرکورد بعدی

" کاتالوگ بانک ژن منابع طبیعی ایران "


شماره شناسایی : 18873954
شماره مدرک : ۶۱۵۵۲
نام عام مواد : [کاتالوگ ذخایر ژنتیکی]
شناسه افزوده : صالحی شانجانی، پروین
عنوان اصلي : کاتالوگ بانک ژن منابع طبیعی ایران
نام نخستين پديدآور : پروین صالحی شانجانی
صفحه شمار : ۳۱ص.
وضعیت انتشار : تهران: انتشارات مرکز ملی مدیریت منابع ژنتیکی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۵۲ مورخ ۲۰-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
خلاصه یا چکیده : بانک ژن منابع طبیعی ایران مستقر در موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، مکانی با تجهیزات سردخانه‌ای و آزمایشگاهی ویژه‌ است که از سال 1373 برای نگهداری بلند مدت بذر گیا‌هان طبیعی استفاده می‌شود. هدف بانک ژن منابع طبیعی، حفاظت از گیا‌هان خودرو بومی، انحصاری و مفید برای آیندۀ سرزمین پهناور ایران است. این نهاد ارزشمند توجه ویژ‌ه‌ای به حفاظت از گیا‌هانی دارد که با خطر انقراض مواجه بوده و یا دارای پتانسیل استفاده در کشاورزی هستند. از ابتدای تأسیس بانک ژن منابع طبیعی، تا سال 1400، در قالب طرح‌‌های جمع‌آوری بذر گیا‌هان مرتعی، دارویی و جنگلی، حدود 49000 نمونه بذر گیاهی جمع‌آوری شده که این نمونه‌‌های بذری شامل 1002 جنس و 4117 گونۀ گیاهی است. بذوری که در بانک ژن منابع طبیعی نگهداری می‌شوند از تمام استان‌های ایران جمع‌آوری شده‌اند. بذور پس از خشک و تمیز شدن در کیسه‌های آلومینیومی بدون هوا در سردخانه‌های ۴ و 18- درجه سانتی‌گراد ذخیره می‌شوند. اهمیت خدمات بانک ژن منابع طبیعی در حفاظت از بذور گیاهان منابع طبیعی، قابل ارزش‌گذاری نیست. این نهاد با در اختیار قرار دادن این بذور به کلیه دانشگاه‌‌ها و مراکز تحقیقاتی نقش مهمی در عرصه پژوهش کشور بازی می‌کند. از سال 1398، بانک ژن منابع طبیعی ایران به عنوان مرکز حساس پدافند غیرعامل شناخته شده است.
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی