رکورد قبلیرکورد بعدی

" دستورالعمل پروژه‌های تحقیقی-ترویجی "


شماره شناسایی : 18873902
شماره مدرک : ۶۱۵۴۴
نام عام مواد : [دستورالعمل ترویجی]
شناسه افزوده : قاسمی، جواد
عنوان اصلي : دستورالعمل پروژه‌های تحقیقی-ترویجی
نام نخستين پديدآور : جواد قاسمی
صفحه شمار : ۰ص.
وضعیت انتشار : تهران: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ۱۴۰۱
فروست : شماره ثبت ۶۱۵۴۴ مورخ ۲۴-۰۲-۱۴۰۱
: سامانه مدیریت انتشارات علمی
آدرس ثابت

پیشنهاد خرید
پیوستها
Search result is zero
نظرسنجی